De cruciale rol van mineralenvoorziening bij jongvee

Het bijvoeren van mineralen aan jongvee is van essentieel belang voor zowel een duurzame veestapel als een optimale melkproductie op de lange termijn. Een goede balans tussen calcium, fosfor en magnesium speelt hierbij een sleutelrol. Vooral met het oog op de voortdurende ontwikkeling van het karkas na afkalven. In veel gevallen is de opname van vitaminen en mineralen uit het basisrantsoen onvoldoende. Zorg daarom voor een optimale aanvulling van het basisrantsoen zodat jouw jongvee uitgroeit tot flinke en gezonde vaarzen!

Optimale calcium-fosforverhouding

De juiste calcium-fosforverhouding is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het karkas en voldoende opslag van fosfor in de botten. Voor een gezonde levensproductie is het van essentieel belang voldoende voorraad op te bouwen vóór de eerste kalving. Ook tijdens de lactatie speelt de fosforefficiëntie een grote rol.

Vaarzen die tijdens de opfok een uitgebalanceerd rantsoen met de juiste verhouding calcium en fosfor krijgen, presteren beter en hebben een langere levensduur. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het karkas van een vaars ook na afkalven nog doorgroeit. Tijdens de eerste lactatie laten koeien nog duidelijk meer karkasontwikkeling zien dan in de tweede lactatie.

Op bedrijven waar geen of te weinig jongvee mineralen worden bijgevoerd, zien we in de praktijk dat de karkasontwikkeling in de tweede lactatie doorloopt. De productie van deze vaarzen tijdens de eerste lactatie is vaak uitstekend, maar valt vanaf de tweede lactatie terug. Indien deze dieren voldoende mineralen bijgevoerd krijgen, blijft de productie in de tweede lactatie veel beter bij. Dit is met name te wijten aan de opname van voldoende calcium en magnesium. Het is dus van groot belang om voldoende accu op te bouwen in de eerste drie levensjaren voor een goede gezondheid en levensproductie.

Het belang van fosfor

Goed ontwikkelde dieren hebben tijdens de opfok meer fosfor opgeslagen in de botten en door deze extra reserve is de koe beter in staat om in haar behoefte aan fosfor te voorzien tijdens volgende lactaties. Goed ontwikkelde vaarzen hebben minimaal 85 procent van het gewicht van een volwassen koe. Fosfor is een onmisbaar element bij de groei van jonge dieren. De meeste jongveerantsoenen bevatten wel voldoende fosfor maar het probleem is juist de vastlegging van fosfor in de botten. Daarvoor heb je ook voldoende calcium nodig en daaraan blijkt veelal een tekort. In een optimaal rantsoen is de calcium/fosfor-verhouding 2 op 1. In de praktijk houdt dat meestal in dat er extra calcium in de vorm van krijt of een vitamine/mineralenmengsel zoals de ‘Flink Mineralen’ nodig is om dit tekort op te vullen.

Magnesium

Naast calcium en fosfor is magnesium van vitaal belang voor de groei van het karkas, zelfs na het afkalven. Het speelt een rol bij onder andere de spierontwikkeling en vleesaanzet. Magnesium draagt tevens bij aan de calciumstofwisseling. Dit zorgt er namelijk voor dat een eventuele overmaat aan calcium wordt uitgescheiden.

Voldoende accu opbouwen loont

Kortom, het bijvoeren van mineralen aan jongvee, met speciale aandacht voor een goede calcium-fosfor-magnesiumverhouding, is een investering in de toekomstige prestaties en duurzaamheid van de veestapel. Het opbouwen van voldoende reserves in de eerste levensjaren legt de basis voor een lange en gezonde levensproductie.

Bron: Praktijkonderzoek Victoria Mengvoeders/Provimi 2015

Meer weten?
Wil je meer weten over een optimale mineralenvoorziening bij jongvee? Neem dan contact op met Jos Dortmans: 06 55 82 27 31 of Laura Surink: 06 82 61 49 43. Dan gaan we samen flink scoren in kalveropfok!

Ga terug

Flink Bestellen?

Neem contact op met onze verkooppartners.